Studies cartografie

Omschrijving

Cirkelkaart Den Haag

Met de ervaring van de door ons ontwikkelde cirkel-kaarten voor het busnetwerk van Almere heb ik onderzocht of het tramnetwek van Den Haag ook op een dergelijke manier in beeld gebracht kan worden. Het resultaat is een sterk vereenvoudigd lijnennetwerk dat helemaal opgebouwd is uit cirkeldelen.


Route-schema Den Haag

Door combinatie van de routes van alle tramlijnen in Den Haag en omstreken is onderzocht of er een helder overzicht ontstaat van het hele netwerk.


Covid en luchtvervuiling

Een de tv-uitzending van Nieuwsuur van 1 mei 2020 werd het verband tussen luchtkwaliteit en COVID in Noord-Brabant aan de orde gesteld. Daarbij werd de spreiding van landbouwhuisdieren, fijnstof, ziekenhuisopnames en sterfgevallen ombeurten geïllustreerd. Onderzocht is of deze vier afzonderlijke spreidingspatronen in één kaartbeeld gerepresenteerd kunnen worden.


Verkiezingsuitslag VS

De uitslag van de presidentsverkiezingen in de VS van 2020 leverden een tweedeling op tussen democraten en republikeinen. Traditioneel kleuren de staten dan blauw of rood op de kaart. Onderzocht is wat de kleuren zijn als de percentages uitgebrachte stemmen van beide partijen gemengd worden tot verschillende paarstinten met daarnaast de aantallen kiesmannen per staat.

Terug naar alle projecten Cartografie

Afbeeldingen