Het is mijn missie om cartografische beelden begrijpelijker en aantrekkelijker te maken.

Grafisch ontwerp én geo-data,

het beste van twee werelden

In de data-georiënteerde wereld waarin wij nu leven produceren traditioneel opgeleide cartografen kaarten middels Geografische Informatie Systemen (GIS). Hiermee kunnen data-sets geladen en bewerkt wordenworden ten behoeve van kaartbeelden.

Grafisch ontwerpers zijn gewend om in maximale vrijheid met illustratie-software zelf ontwikkelde (carto-)grafische ideeën en inzichten vorm te geven.

Doordat wij data in-/export mogelijk hebben gemaakt in onze design-software omgeving, combineren wij het beste van deze twee werelden.

De voordelen van accurate en makkelijk uitwisselbare data-sets koppelen we aan de uitgebreide ontwerp vrijheid van onze design-software.

Dit maakt niet alleen unieke kaarten mogelijk die gebaseerd zijn op GIS data maar bespaart tevens kosten door een effectieve workflow.

Projecten Cartografie

Tenders Keolis Nederland

Keolis, Almere

Meer informatie

Keolis, IJssel-Vecht

Meer informatie

Noord-Holland

Meer informatie

Haltekaarten HTM

Meer informatie

Netwerkkaarten FMN

Meer informatie

Wijkkaarten Gemeentes

Meer informatie

Studies cartografie

Meer informatie