12 Tips voor succesvolle presentaties

Mijn ervaring is dat er bij presentaties vaak belangrijke kansen blijven liggen om interesse en enthousiasme op te wekken. Sterker nog, de manier van presenteren zorgt vaak onnodig voor verwarring en weerstand.

Enige tijd geleden ontmoette ik op een netwerkbijeenkomst een locale ondernemer die aan mij vroeg wat ik doe. Ik vertelde hem dat ik grafisch ontwerper ben met een passie voor cartografie en mobiliteit. Ter verduidelijking stelde ik hem eerst een wedervraag: en vroeg aan hem of hij wel n’s door de gemeente is uitgenodigd voor een informatieavond.

Hij keek mij bevestigend en verrast aan en zei: ‘Wat leuk, dan ga ik je voorstellen een ambtenaar van de gemeente want volgens mij kun jij hem goed helpen!’

Als voorzitter van een Wijkraad was hij namelijk betrokken bij de discussie over een belangrijk verkeersbesluit. Over deze kwestie bleek een presentatie gehouden te zijn voor de wijkbewoners. Dit was echter naar zijn idee niet al te best verlopen. Ik zei: ‘Dat is nu precies een situatie waarbij ik kan helpen.’

Ik vroeg hem ook of ik de betreffende presentatie even mocht bekijken. Zonder zelf aanwezig geweest te zijn was mij meteen duidelijk op welke punten het beter had gekund.

Onduidelijkheid is funest

Bij een presentatie waarbij je weet dat er sterke negatieve emoties leven onder het publiek is het cruciaal om te zorgen dat wantrouwen en negativiteit niet verder gevoed worden. Onduidelijkheid over belangen en bronnen is bijvoorbeeld een voedingsbodem voor argwaan en gebrek aan vertrouwen. Slecht leesbaar of niet ter zake beeldmateriaal is eveneens een reden voor mensen om ‘af te haken’.

Draagvlak Designer

Inmiddels antwoord ik op de vraag wat ik doe met: ‘Ik ben De Draagvlak Designer’. Uiteraard roept dit vragen op. En dat is precies de bedoeling. Draagvlak voor duurzaamheid, bijvoorbeeld in verband met communicatie rond de warmte-/ energietransitie zoals bij acties voor energiebesparing en/of opwekking.

12 tips voor succesvollere presentaties

1. Maak altijd ondubbelzinnig duidelijk wie de afzender is van de presentatie;

2. Zeg ook van wie eventuele (deel)informatie afkomstig is;

3. Benoem eventuele belangen van betrokkenen;

4. Concentreer je op hoofdzaken, de hoofdboodschap;

5. Gebruik alleen voor het onderwerp relevante beelden;

6. Zorg voor korte duidelijke teksten;

7. Gebruik heldere, eenvoudige kaartjes of plattegronden;

8. Zet niet te veel op een pagina;

9. Zorg voor een consequente stijl, dat komt professioneler over;

10. Beperk de duur;

11. Geef samenvatting aan het einde;

12. Geef gelegenheid voor vragen.

Je zult merken dat je op deze manier meer bereikt!

Interesse, betrokkenheid, enthousiasme, tempo, kortom: Draagvlak!


Wil je meer weten bel mij dan voor een vrijblijvend gesprek:

Paul Overbeek,

De Draagvlak Designer,

06 10 898 634